Grassjelly logo

© 2001-2023 grassjelly.tv All Rights Reserved.

劍靈2 我們就不一樣 傳奇篇

CF|Blade and Soul 2


No items found.

Client:NC Taiwan 吉恩立數位科技股份有限公司

Agency:Media Drive Group 宏將廣告股份有限公司 / Ogilvy Taiwan 奧美廣告股份有限公司

Starring:Cheng Min Peng 彭政閔 / Chien Ming Wang 王建民

Production House:藍月電影有限公司 Blue Moon Films

Executive Producer:Hang Li Tao 陶杭莉

Producer:Wei Ci Ciou 邱偉綺
Line Producer:Che Fu Chu 朱哲甫 / Kai Wun Chen 陳開文
Runners:Bing Yang Liu 劉秉洋 / Yu Siang Lin 林煜翔 / Yong Yu Huang 黃永瑜 / Peng Sen Hsu 徐鵬森

Intern:Siang Cing Huang 黃湘晴 / Wen Chen Wang 王彣禎

Director:Muh Chen 陳奕仁

Assistant Director:Xiao Chi Lin 林曉娸

Director’s Assistant:Vege Tsai 蔡馨慧 / Yi Ting Lo 羅伊庭 

Directing Internship:Hansen Huang 黃子恒 / Ting Rong Su 蘇廷融

D.P.:Hsin Chin 金鑫

1st Asst. Camera:Yu Hao Liu 劉于豪

Camera Assistant:Cong Min Chen陳聰敏 / Bo Siang Guo 郭柏翔 / Pin Chieh Chih 池品傑 / Yu Rou Huang黃雨柔 / Chien Wen Chen 陳芊汶

Aerial Photographer:Wen Chiu 邱文 / Peng Wang 王鵬 @ Noah’s Arc 偌亞方舟有限公司

High Speed Camera Robot:Shadow magic film co.仰角國際影業有限公司

SL 360 High-speed camera RIG:Ting Yi Chuang 莊定一 / Chueh Chih Kang 康覺之 / Chun Yuan Ko 柯竣元 @ Shooting Lab 修雷有限公司

Gaffer:Pony Ma 馬銘財

Best Boy Electrician:Yu Sheng Gao 高煜盛 / Keng Hua Kuo 郭耿華 / Fu Chang Huang 黃富章 / Yu Wei Chen 陳育緯 / Shi Jun Zhu 竺士鈞 / Guan Yan Huang 黃冠諺

Art Director:Mingko Wang 王閔可

Art Assistant:Bobby Wang 王敬捷

Best Boy Grip:Jyun Ying Siao 蕭郡英 / Heng Yi Li 李恒頤

Talent:Siao Hu Yang 楊孝虎 / Hsuan Yang 楊軒 / Ting Wei Hsu 許庭緯 / Hong Wei Lin 林鴻偉 / Wun Long Zeng 曾文龍

Stand-in:Hsun Hsiang Hung 洪焄翔 / Yu-Chun Chu 朱祐均

Stylist:Yan Fang Li 李彥芳

Make Up:Yi Chen Wu 巫依宸

Camera Support Equipment:GRIP TRIX-TaiwanTaipei 懿生影業有限公司

Studio & Lighting Rental:Hong Chen Film Studio 鴻臣影視製片廠

Sound mixer:方程式影音工作室

Transportation:飛龍巴士小客車租賃有限公司

Post-Production House : Grass Jelly Studio 仙草影像

Executive Producer:Eliza Lee 李依蒨 

Producer/Project Manager:Stacy Chou 周雅涵 / Pinky Chang 張如蘭

Project Assistant:Viben Lai 賴睿彬 / Curie Lee 李宜庭 / Zih Yu Chen 陳咨羽

Production Coordinators:Kuan Chen Huang 黃冠禎 / Chien Tsai Huang 黃芊綵 / Yi Yueh Lee 李依悅

Financial Manager:Lulu Chen 陳奕如

VFX Supervisor :Chi Feng Lin 林奇鋒 / Greg Miao 苗天雨 

CG & Compositing Lead:Evan Lin 林廷穎 / Bala Lin 林妍伶 / Jaho Chen 陳家和

Designer:Yu Shuo Liang 梁育碩 / QB Lian 連又潔 / Anya Chen 陳盈雅 / Alagan Chu 朱穎昕 

Concept Artists:Yuh-Ton Chung 鍾語桐

Motion Graphic Designers:Anya Chen 陳盈雅 / Sean Tsai 蔡尚甫 / Ng Ngee Siang 黃義翔 / Wei Chen 陳葳 / Jin Jie Liao 廖勁傑

Modeling Artists:Li-Yuan Cheng 鄭力源 / Chia Ying Lin 林佳盈 / Wan Yi Lin 林宛儀 / Jian Jie Wang 王建傑 / Angela Chou 周敏雯 / Che Cheng Li 李哲誠 / Peter Hu 胡宏愈 / Evan Lin 林廷穎 / Yung Hsiang Wen 文永翔 /  Hun Ting Tasi  蔡卉婷

3D Animator:Hao Yun Chuang 莊皓雲 / Che Kai Chang 張哲愷 / Jia Yu Chen 陳家榆

Lighting Artists:Tiffany Liu 劉筱婷 / Roy Chen 陳立 / Horry Kuo 郭后鈺 / Diesel Liao 廖鴻鈞 / Peter Hu 胡宏愈

Rigging Artists:Bin Chi Chang 張斌祺 / Jia Yuan Jiang 江佳芫 / Hao Yu Tung 童浩毓 

Crowd Simulation Artists:Nelson Lin 林木清 / Neo Cheng 鄭為澤

FX Artists:Huan Ping Lin 林桓平 / Ethan Young 楊一陞 / Chang Chin Shieh 謝長錦 / Yen Lin Lai 賴彥霖 / You Yun Lee 李佑芸 / Kie Hui Luk 陸繼輝

Compositors:Chi Feng Lin 林奇鋒 / Sean Tsai 蔡尚甫 / Li Wen Chiu 邱莉雯 / Wei Hung Lin 林韋宏 / Ng Ngee Siang 黃義翔 / Chia Lin Lee 李佳霖 / Wei Chen 陳葳 / Jin Jie Liao 廖勁傑 / Wen Ting Li 李文婷 / Greg Miao 苗天雨

Tracking & Matchmove Artist :Che Cheng Li 李哲誠 / Howard Kao 高志豪 / Ya Shane Li 李亞憲 / Yong Yao Jen 任永耀 / Hong Yi Dong 董泓逸

Roto & Paint Artist:Bei Ching Chen 陳蓓菁 / Ivy Fang 方品潔 / Sean Tsai 蔡尚甫 / Li Wen Chiu 邱莉雯 / Wei Hung Lin 林韋宏 / Ng Ngee Siang 黃義翔 / Chia Lin Lee 李佳霖 / Jin Jie Liao 廖勁傑 / Wei Chen 陳葳

Pipeline TD:Rebecca Lin 林宣竹 / Jacky Zhou 周紀愷

Editor:Muh Chen 陳奕仁 / Vege Tsai 蔡馨慧

Grading: iView Post-Production 意象影像 / Pudding Wang 王慕鼎

2023.08

BACK TO TOP ∧