Grassjelly logo

© 2001-2023 grassjelly.tv All Rights Reserved.

吳莫愁 就現在

MV | MOMO - Live For Now


No items found.

Client:Pepsi Co.,Ltd. 中國百事可樂有限公司

 

Agents:BBDO

 

Production House:Autumn Films 上海秋天

 

Director:Muh Chen 陳奕仁

Associate Director:Showy Lin 林修毅

Executive Producer:

Bo-Wen Suen 孫博文、Fish

 

Producer:Chih-Tang Hsu

 

Project Studio:

乃菱、Allen、小瀚、小光

 

D.P.:Chin Hsin 金鑫

 

Assistant cameraman:

游俞、小鐘

 

Arrow assistant cameraman :

Yong-Ming Chen 陳永明

Pi-Guan Suen 孫丕官

Cheng-Shiuan Liang 梁盛軒

Jiun-Jia Chen 陳俊嘉

 

Electrician:Li-Ching Chen 陳禮清

 

Gaffer:邰哥

 

Lighting:

Chen-En Jie 陳恩杰

泰巴

Fu-Jang Huang 黃富章

Chih-Hsiang Liu 劉志祥

Li-Ren Liu 劉麗仁

Chung-An Tung 董崇安

 

A.D : Fish、Showy 修毅

 

D.A : Yi-Chien Li 李依蒨

 

Equipment:

力榮

Yi-Cheng Chang 張益誠

Kuan-Chung Ting 丁冠中

Yung-Hsin Huang 黃永鑫

Sheng Huang 黃聖峯

 

Art Director:Chih-Da Kuo 郭志達

Asst Art Director:Jian Cheng Yau 姚建誠

Art Asst:

Shiang-Yi Wang 王香懿

Chin-Yuan Kao 高金源

Wei-Jung Chen 陳韋中

Tz-Wei Wang王子維

Stage:

Executive:Shang-Yuan Shiu 許尚淵

music:

Ming-Kuen Lin 林明坤

Chuang Kai Chuang 張創凱

 

Lighting:

En-Juo Wu 吳恩卓、小谷、阿轍、Ruei-Shiung Tsai 蔡瑞雄

 

Video:

Shu-Yi Wu 吳樹儀

Li-Hung Shiu 徐立浤

Jia-Liang Shiu 徐嘉良

 

Suspension:

En-Juo Wu 吳恩卓、小谷、阿轍

 

Electrician: ipupower 一普電力

Special Effect: 奇立特效

 

Film studios:Arrow 阿榮片廠

 

Hair designer:

ZOOM Hair Styling 肯是造型工作室

Rick Lin 林忠翰

Lesley Wu 吳季芳

 

Make-up artist:

Yi-Ju Hou 侯怡如

Liang Yu Huang 黃亮瑜

 

Hair Actor:

Nelson Kao郭倍維

Cia Cia Lee 李綾萱

 

Actor:

Ya-Ping Lin 林雅萍

Bo-Ren Lin 林柏任

Chian-Min 葉茜旻

 

Stylist:

Cherry Gun 陳星如

 

Actor-Stylist:

Yu-Ping Huang 黃郁萍

Barbie Chen 陳八比

Jessica Tseng 曾曉若

Celia Su 蘇冠瑋

 

Stage Costume:Xiu-Wei Lin 林修緯

 

Actor-Make-up artist:

Ching Yi Chen 陳靜怡

Molly Yang 楊怡君

Juby Huang 黃歆恩

Chen Chia Chi 陳家淇

Young Wei Miou 繆詠薇

Yu Ku Chin 於谷欽

Li Jung Chang 張麗容

Hsin Hui Peng 彭馨彗

Cai Yi Hung 洪綵翊

Hsiu Ling Chung 鍾秀翎

Hsiang Chen Chou 周湘偵

 

Actor-Hair designer:

Nelson Kao 郭倍維

Cia-Cia Lee 李綾萱

 

Choreography:InFamous Creative & Marketing 原音行銷有限公司

Bobby

Eric

Miracle Wang 王守婕

Ring Ni 倪瑞瑩

 

Dancers:

Yi-Ling Liu 劉怡伶

Hsi-Han Cheng 鄭希函

Lu-Hua Chen 陳律樺

Ting-Ting Chen 陳婷婷

Chien-Yu Chou 周見宇

Yu-Jung Shih 施佑融

Chen-An Yang 楊宸安

Hao-Chun Chia 賈皓鈞

Shou-Jie Wang 王守婕

Ling Jeng 鄭凌

Sheng-Wen Lu 盧聖文

Guei-Lung Jung 鍾貴龍

Jeng-Ru Chiue 闕政儒

Shr-Han Liou 陸世翰

 

Behind the Scenes:

2D:Ying Lai 賴映伃

VIDEO: Yun-Huei Chin 秦雲輝

 

Site Manager:

Han-Che Chen 陳涵哲

Ming-Ji Wu 吳明吉

Chi-Ruei Chiou 邱麒叡

Jiun-Hau Shiu 許峻豪

Ming-Hai Huang 黃明海

Yu-Cheng Shiu 許裕成

Yu -Shiang Chiou 邱宥翔

Jeng-Han Chen 陳政翰

Ruei-Bin Shau 邵瑞彬

 

Post - Production House: GrassJellyStudio 仙草影像工作室

 

VFX supervisor: Ming-Yuan Chuan 全明遠

Lead Designer:Weiting Chen 陳威廷

 

Design & Animation :

Hsiao Han Tseng 曾筱涵

Li Kang 李康

E.T Liu 劉熙真

Shu-Min Wu 吳姝旻

Chia-Hua Yu 游佳華

Pony Liu 劉享姵

Sheng Yang 楊昇

Chia-Hao Zhuo 卓家豪

Winson Chao 趙玟傑

 

Talent List:

劉怡伶、鄭希函、陳律樺、陳婷婷、周見宇、施佑融、楊宸安、賈皓鈞、Miracle、小陸、阿茹、Kid Liu、阿文、企鵝、阿鐘、吳倢妤、陳薇、黃慧宜、陳姿呈、邱庭荺、林靖芬、曾成偉、李承軒、邱萬軒、陳冠宏、莊曉宣、李育炫、腸旺、愛莉鵝、蚵仔煎、Molly、瑋瑋、牛維薇、許閏翔、MOMO、NENEKO、戀戀、黃施儒、林羿瑩、張晶晶、吳寬柔、蘇玫瑄、侯秀宜、李樸真、劉逸翔、黃靖捷、田丹、周修言、阿倫、丘晉宇、王沛倫、蘇育樂、藍燁、張瑋玲、啦啦隊台北體院15女、啦啦隊台北體院9男、軍樂隊三重商工15人

 

Special Thanks:

春天有限公司

B哥

楊警官

OUTERSPACE 廖人帥

Chia Chi Lin 林家齊

 

 

date:2013.05

 

BACK TO TOP ∧