Client:Pepsi Co.,Ltd. 中國百事可樂有限公司

Agents:BBDO

Production House:Autumn Films 上海秋天

Director:Muh Chen 陳奕仁
Associate Director:Showy Lin 林修毅
Executive Producer:
Bo-Wen Suen 孫博文、Fish

Producer:Chih-Tang Hsu

Project Studio:
乃菱、Allen、小瀚、小光

D.P.:Chin Hsin 金鑫

Assistant cameraman:
游俞、小鐘

Arrow assistant cameraman :
Yong-Ming Chen 陳永明
Pi-Guan Suen 孫丕官
Cheng-Shiuan Liang 梁盛軒
Jiun-Jia Chen 陳俊嘉

Electrician:Li-Ching Chen 陳禮清

Gaffer:邰哥

Lighting:
Chen-En Jie 陳恩杰
泰巴
Fu-Jang Huang 黃富章
Chih-Hsiang Liu 劉志祥
Li-Ren Liu 劉麗仁
Chung-An Tung 董崇安

A.D : Fish、Showy 修毅

D.A : Yi-Chien Li 李依蒨

Equipment:
力榮
Yi-Cheng Chang 張益誠
Kuan-Chung Ting 丁冠中
Yung-Hsin Huang 黃永鑫
Sheng Huang 黃聖峯

Art Director:Chih-Da Kuo 郭志達
Asst Art Director:Jian Cheng Yau 姚建誠
Art Asst:
Shiang-Yi Wang 王香懿
Chin-Yuan Kao 高金源
Wei-Jung Chen 陳韋中
Tz-Wei Wang王子維
Stage:
Executive:Shang-Yuan Shiu 許尚淵
music:
Ming-Kuen Lin 林明坤
Chuang Kai Chuang 張創凱

Lighting:
En-Juo Wu 吳恩卓、小谷、阿轍、Ruei-Shiung Tsai 蔡瑞雄

Video:
Shu-Yi Wu 吳樹儀
Li-Hung Shiu 徐立浤
Jia-Liang Shiu 徐嘉良

Suspension:
En-Juo Wu 吳恩卓、小谷、阿轍

Electrician: ipupower 一普電力
Special Effect: 奇立特效

Film studios:Arrow 阿榮片廠

Hair designer:
ZOOM Hair Styling 肯是造型工作室
Rick Lin 林忠翰
Lesley Wu 吳季芳

Make-up artist:
Yi-Ju Hou 侯怡如
Liang Yu Huang 黃亮瑜

Hair Actor:
Nelson Kao郭倍維
Cia Cia Lee 李綾萱

Actor:
Ya-Ping Lin 林雅萍
Bo-Ren Lin 林柏任
Chian-Min 葉茜旻

Stylist:
Cherry Gun 陳星如

Actor-Stylist:
Yu-Ping Huang 黃郁萍
Barbie Chen 陳八比
Jessica Tseng 曾曉若
Celia Su 蘇冠瑋

Stage Costume:Xiu-Wei Lin 林修緯

Actor-Make-up artist:
Ching Yi Chen 陳靜怡
Molly Yang 楊怡君
Juby Huang 黃歆恩
Chen Chia Chi 陳家淇
Young Wei Miou 繆詠薇
Yu Ku Chin 於谷欽 
Li Jung Chang 張麗容
Hsin Hui Peng 彭馨彗
Cai Yi Hung 洪綵翊
Hsiu Ling Chung 鍾秀翎
Hsiang Chen Chou 周湘偵

Actor-Hair designer:
Nelson Kao 郭倍維
Cia-Cia Lee 李綾萱

Choreography:InFamous Creative & Marketing 原音行銷有限公司
Bobby
Eric
Miracle Wang 王守婕
Ring Ni 倪瑞瑩

Dancers:
Yi-Ling Liu 劉怡伶
Hsi-Han Cheng 鄭希函
Lu-Hua Chen 陳律樺
Ting-Ting Chen 陳婷婷
Chien-Yu Chou 周見宇
Yu-Jung Shih 施佑融
Chen-An Yang 楊宸安
Hao-Chun Chia 賈皓鈞
Shou-Jie Wang 王守婕
Ling Jeng 鄭凌
Sheng-Wen Lu 盧聖文
Guei-Lung Jung 鍾貴龍
Jeng-Ru Chiue 闕政儒
Shr-Han Liou 陸世翰

Behind the Scenes:
2D:Ying Lai 賴映伃
VIDEO: Yun-Huei Chin 秦雲輝

Site Manager:
Han-Che Chen 陳涵哲
Ming-Ji Wu 吳明吉
Chi-Ruei Chiou 邱麒叡
Jiun-Hau Shiu 許峻豪
Ming-Hai Huang 黃明海
Yu-Cheng Shiu 許裕成
Yu -Shiang Chiou 邱宥翔
Jeng-Han Chen 陳政翰
Ruei-Bin Shau 邵瑞彬

Post - Production House: GrassJellyStudio 仙草影像工作室

VFX supervisor: Ming-Yuan Chuan 全明遠
Lead Designer:Weiting Chen 陳威廷

Design & Animation :
Hsiao Han Tseng 曾筱涵
Li Kang 李康
E.T Liu 劉熙真
Shu-Min Wu 吳姝旻
Chia-Hua Yu 游佳華
Pony Liu 劉享姵
Sheng Yang 楊昇
Chia-Hao Zhuo 卓家豪
Winson Chao 趙玟傑

Talent List:
劉怡伶、鄭希函、陳律樺、陳婷婷、周見宇、施佑融、楊宸安、賈皓鈞、Miracle、小陸、阿茹、Kid Liu、阿文、企鵝、阿鐘、吳倢妤、陳薇、黃慧宜、陳姿呈、邱庭荺、林靖芬、曾成偉、李承軒、邱萬軒、陳冠宏、莊曉宣、李育炫、腸旺、愛莉鵝、蚵仔煎、Molly、瑋瑋、牛維薇、許閏翔、MOMO、NENEKO、戀戀、黃施儒、林羿瑩、張晶晶、吳寬柔、蘇玫瑄、侯秀宜、李樸真、劉逸翔、黃靖捷、田丹、周修言、阿倫、丘晉宇、王沛倫、蘇育樂、藍燁、張瑋玲、啦啦隊台北體院15女、啦啦隊台北體院9男、軍樂隊三重商工15人

Special Thanks:
春天有限公司
B哥
楊警官
OUTERSPACE 廖人帥
Chia Chi Lin 林家齊

 

date:2013.05

 

© 2008-2016 grassjelly.tv All Rights Reserved.